หน้าแรก มอบเงินเกี่ยวกับสวัสดิการ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก ให้แก่ นายวิภัชภณ สุธากุล

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก ให้แก่ นายวิภัชภณ สุธากุล

398
0

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายวิรัต สวัสดี ประธานกรรมการ นายคะแนน ประทีปวัฒนพันธ์ รองประธานคนที่ 1 และนายฮาหรูน หยังสู รองประธานคนที่ 2 มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (มารดาสมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่นายวิภัชภณ สุธากุล จำนวนเงิน 5,000 บาท ณ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา