หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเข้ารับทุนการศึกษาของบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2563

การรับสมัครเข้ารับทุนการศึกษาของบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2563

738
0

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 54 ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563 มีมติให้สหกรณ์ฯ ประกาศรับสมัครบุตรของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด เข้ารับทุนการศึกษาประจำปี 2563 โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาทำการ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด สำนักงานใหญ่ และ สาขาละงู

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>ประกาศ รับสมัครทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 2563
อ่านรายละเอียดที่นี่ >>ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกฯ ประจำปี 2563