หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ รายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพสมาชิกใหม่ ประจำปี 2563

รายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพสมาชิกใหม่ ประจำปี 2563

432
0

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2562 อนุมัติดำเนินโครงการอบรม “เสริมสร้างศักยภาพสมาชิกใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด” ประจำปี 2563  เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการต่างๆของสหกรณ์ แก่สมาชิกใหม่ที่ยังไม่ได้ผ่านการอบรม จำนวน 2 รุ่น โดยเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม พ.ศ.2563 ที่ผ่านมานั้น ในการนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้ยืนยันการรับสิทธิเข้าร่วมโครงการ ดังเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการอบรมสมาชิกใหม่ 2563