หน้าแรก มอบเงินเกี่ยวกับสวัสดิการ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (บิดาสมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ นางสมสวาท ลิมานัน

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (บิดาสมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ นางสมสวาท ลิมานัน

180
0

วันที่ 8 สิงหาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายวิรัต สวัสดี ประธานกรรมการ นายคะแนน ประทีปวัฒนพันธ์ รองประธานคนที่ 1 นายฮาหรูน หยังสู รองประธานคนที่ 2 และนายวิชาญ สำเภาเงิน มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (มารดาสมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่นางสมสวาท ลิมานัน จำนวนเงิน 5,000 บาท ณ วัดศาลาโพธิ์ ตำบลบ้านหาร อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา