หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2563

ผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2563

2329
0

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ มีมติให้ สหกรณ์ฯ ประกาศรับสมัครบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด เข้ารับทุนการศึกษาปี 2563 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมานั้น สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก แยกตามระดับการศึกษาของบุตรสมาชิก

อ่านรายละเอียดที่นี่>>ผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ 2563