หน้าแรก เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับศพ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (สมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ ครอบครัวนายแพว ไชยสุวรรณ

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (สมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ ครอบครัวนายแพว ไชยสุวรรณ

117
0

วันที่ 8 กันยายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายคะแนน ประทีปวัฒนพันธ์ รองประธาน คนที่ 1 และนายอัครินทร์ กุลวัฒน์ธนศิริ ผู้จัดการ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (สมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ครอบครัวนายแพว ไชยสุวรรณ จำนวนเงิน 5,000 บาท ณ วัดดุลยาราม ตำบลฉลุง อำเภอฉลุง จังหวัดสตูล