หน้าแรก มอบเงินเกี่ยวกับสวัสดิการ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (สมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ ครอบครัว นายสกุลชัย มิตรเปรียญ

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (สมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ ครอบครัว นายสกุลชัย มิตรเปรียญ

238
0

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายไพโรจน์ สุกขาว กรรมการ นายวีระ พ้นภัย กรรมการ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (สมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ครอบครัว นายสกุลชัย มิตรเปรียญ จำนวนเงิน 15,000 บาท ณ วัดสตูลสันตยาราม (วัดป่าช้าไทย) ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล