หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ การลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ประจำปี 2564

การลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ประจำปี 2564

1193
0

ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ได้ประกาศรับสมัครสมาชิก เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 26-28 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมานั้น บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว และอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ปรากฏว่าผู้สมัครเข้ารับการสรรหามีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ และรายละเอียดการลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ประจำปี 2564

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>ประกาศ การลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564
อ่านรายละเอียดที่นี่ >>หนังสือนำส่งขอย้ายหน่วยสรรหา
อ่านรายละเอียดที่นี่ >>หน่วยสรรหาที่ 1 (เมืองสตูล1)_update
อ่านรายละเอียดที่นี่ >>หน่วยสรรหาที่ 3 (ละงู 1)_update
อ่านรายละเอียดที่นี่ >>หน่วยสรรหาที่ 5 (ข้าราชการบำนาญ อ.เมืองสตูล)_update
อ่านรายละเอียดที่นี่ >>หน่วยสรรหาที่ 10 (ทุ่งหว้า)_update
อ่านรายละเอียดที่นี่ >>หน่วยสรรหาที่ 12 (อาชีวศึกษา)_update
อ่านรายละเอียดที่นี่ >>หน่วยสรรหาที่ 13 (สพม.16)_update
อ่านรายละเอียดที่นี่ >>หน่วยสรรหาที่ 14 (หน่วยอื่นๆ)_update