หน้าแรก มอบเงินเกี่ยวกับสวัสดิการ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (สมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ ครอบครัว นางอัมพวรรณ์ แก้วดำ

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (สมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ ครอบครัว นางอัมพวรรณ์ แก้วดำ

354
0

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายคะแนน ประทีปวัฒนพันธ์ รองประธานคนที่ 1 นายวิชาญ สำเภาเงิน กรรมการ และนายสามารถ สามัญ เจ้าหน้าที่ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (สมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ ครอบครัว นางอัมพวรรณ์ แก้วดำ จำนวนเงิน 15,000 บาท เป็นการเบื้องต้น ณ ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล