หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ สำหรับปีบัญชี 2564 (สฌส.ที่ 1 และ สฌส.ที่ 2)

การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ สำหรับปีบัญชี 2564 (สฌส.ที่ 1 และ สฌส.ที่ 2)

762
0

ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด สมาคมที่ 1 และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด สมาคมที่ 2 ขอความร่วมมือทางโรงเรียนและหน่วยงานประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ สำหรับปีบัญชี 2564 โดยกำหนดเริ่มชำระเงินตั้งแต่ วันที่ 4 – 18 มกราคม 2564 (สำหรับสมาชิกหักปันผลทางสหกรณ์ฯจะหักปันผลของสมาชิกโดยอัตโนมัติ)

อ่านรายละเอียดที่นี่>>ประชาสัมพันธ์สมาคมที่ 1
อ่านรายละเอียดที่นี่>>ประชาสัมพันธ์สมาคมที่ 2