หน้าแรก มอบเงินเกี่ยวกับสวัสดิการ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (บิดาสมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ นายมาโนช มณีวิทย์

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (บิดาสมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ นายมาโนช มณีวิทย์

96
0

วันที่ 6 มีนาคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายสุไลหมาน ตาเดอิน กรรมการ และนายธนิตย์ กุลโรจนสิริ กรรมการ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (บิดาสมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ นายมาโนช มณีวิทย์ จำนวนเงิน 5,000 บาท ณ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา