หน้าแรก มอบเงินเกี่ยวกับสวัสดิการ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (บิดาสมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ นางภัทรา สุวรรณละออง

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (บิดาสมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ นางภัทรา สุวรรณละออง

96
0

วันที่ 6 มีนาคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายสิทธิศักดิ์ ขุนราษฎร กรรมการ และนายวีระศักดิ์ ชยโสภัฏฐ์ กรรมการ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (บิดาสมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ นางภัทรา สุวรรณละออง จำนวนเงิน 5,000 บาท ณ อำเภอละงู จังหวัดสตูล