หน้าแรก ข่าวสมาคมฌาปนกิจ เปิดรับสมัครสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สส.สท.)

เปิดรับสมัครสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สส.สท.)

5879
0

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สส.สท.) ประกาศรับสมัครสมาชิก อายุระหว่าง 20-75 ปี รุ่นที่ 1 วันที่ 1 มีนาคม 2564 – 30 เมษายน 2564 เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 12,000 บาท ผลประโยชน์ที่จะได้รับ ประมาณ 600,000 บาท สามารถยื่นเอกสาร ณ ศูนย์ประสานงาน สสอค. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

อ่านรายละเอียดที่นี่>>ประกาศรับสมัคร สส.สท
ดาวโหลดที่นี่>>ใบสมัคร สามัญ สส.สท
ดาวโหลดที่นี่>>ใบสมัคร ประเภทบุคคลในครอบครัว สส.สท