หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเข้ารับทุนการศึกษาของบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2564

การรับสมัครเข้ารับทุนการศึกษาของบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2564

3296
0

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 55 ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 มีมติให้สหกรณ์ฯ ประกาศรับสมัครบุตรของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด เข้ารับทุนการศึกษาประจำปี 2564 โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาทำการ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด และสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด สาขาละงู

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>สมัครเข้ารับทุนการศึกษาของบุตรสมาชิก_2564