หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ แต่งตั้งผู้ทำหน้าที่แทน ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

แต่งตั้งผู้ทำหน้าที่แทน ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

2519
0

ด้วย นายวิรัต สวัสดี ตำแหน่ง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด และนายสมนึก ศรีนคร ตำแหน่ง กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ประจำหน่วยสรรหาที่ 7 (หน่วยอำเภอควนกาหลง) และได้ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการคนที่ 1 ได้ลาออกจากตำแหน่ง และมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

อ่านรายละเอียดที่นี่ >> แต่งตั้งผู้ทำหน้าที่แทน ประธานกรรมการ