หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2564

ผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2564

3096
0

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ มีมติให้ สหกรณ์ประกาศรับสมัครบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด เข้ารับทุนการศึกษาปี 2564 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมานั้น สกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก แยกตามระดับการศึกษาของบุตรสมาชิก ดังนี้

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน_2564