หน้าแรก ภาพข่าวและกิจกรรม ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

1772
0

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และศูนย์ข้อมูลโควิด 19 จังหวัดสตูล ได้ประชาสัมพันธ์แจ้งไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งเป็นผู้ป่วยยืนยันรายที่ 125 ได้เข้ามาใช้บริการในสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564

ในการนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เข้ามาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในสำนักงาน เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564