หน้าแรก ข่าวสมาคมฌาปนกิจ เปิดรับสมัครสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สส.สท.) 1-30 กันยายน 2564

เปิดรับสมัครสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สส.สท.) 1-30 กันยายน 2564

2573
0

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สส.สท.) ประกาศรับสมัครสมาชิก อายุระหว่าง 20-70 ปี ตั้งแต่ วันที่ 1-30 กันยายน 2564 เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 12,000 บาท ผลประโยชน์ที่จะได้รับ ประมาณ 600,000 บาท สามารถยื่นเอกสาร ณ ศูนย์ประสานงาน สสอค.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>ใบสมัคร สามัญ สส.สท
อ่านรายละเอียดที่นี่ >>ใบสมัคร ประเภทบุคคลในครอบครัว สส.สท