หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2565

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2565

1624
0

ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ได้ประกาศรับสมัครสมาชิก เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 18-20 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมานั้น  บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว และอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ปรากฏว่าผู้สมัครเข้ารับการสรรหามีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ และรายละเอียดการลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ประจำปี 2565

อ่านรายละเอียดที่นี่>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ 2565