หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2565

รับสมัครผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2565

49
0

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด จะประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในวันเสาร์ ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2564 และที่ประชุมใหญ่จะคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อเข้าตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ในการนี้ทางสหกรณ์ฯ กำหนดรับสมัครผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2565 รอบปีบัญชี 1 ธันวาคม พ.ศ.2564 สิ้นสุด 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 โดยผู้สนใจส่งเรื่องสมัครได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด เลขที่ 458 หมู่ที่ 6 ถนนยนตรการกำธร ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โทรศัพท์ 074 – 711933 ในวันและเวลาทำการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด หรือทาง E-mail : sttcoop2@gmail.com

อ่านรายละเอียดที่นี่ >> รับสมัครผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2565