หน้าแรก ภาพข่าวและกิจกรรม กิจกรรมอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2564

กิจกรรมอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2564

591
0

กิจกรรมอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2564 ณ ชีวาเลย์ บีช รีสอร์ท อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล เพื่อพัฒนาองค์ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ในการอบรมสัมมนา และวิเคราะห์การปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ขององค์กรณ์