หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์ ลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2565

แจ้งรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์ ลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2565

2504
0

ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ได้ประกาศหมายเลขผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ให้เลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2565 แทนตำแหน่งที่ได้หมดวาระไป และได้กำหนดวันลงคะแนนสรรหาในวันอาทิตย์ ที่ 12 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 14.00 น. ณ หน่วยลงคะแนนทั้ง 14 หน่วย

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>แจ้งรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา
อ่านรายละเอียดที่นี่ >>หน่วยสรรหาที่ 1_เมืองสตูล 1
อ่านรายละเอียดที่นี่ >>หน่วยสรรหาที่ 2_เมืองสตูล 2
อ่านรายละเอียดที่นี่ >>หน่วยสรรหาที่ 3_ละงู 1
อ่านรายละเอียดที่นี่ >>หน่วยสรรหาที่ 4_ละงู 2
อ่านรายละเอียดที่นี่ >>หน่วยสรรหาที่ 5_บำนาญ_อ.เมือง
อ่านรายละเอียดที่นี่ >>หน่วยสรรหาที่ 6_บำนาญ_อ.ละงู
อ่านรายละเอียดที่นี่ >>หน่วยสรรหาที่ 7_ควนกาหลง
อ่านรายละเอียดที่นี่ >>หน่วยสรรหาที่ 8_ควนโดน
อ่านรายละเอียดที่นี่ >>หน่วยสรรหาที่ 9_ท่าแพ
อ่านรายละเอียดที่นี่ >>หน่วยสรรหาที่ 10_ทุ่งหว้า
อ่านรายละเอียดที่นี่ >>หน่วยสรรหาที่ 11_มะนัง
อ่านรายละเอียดที่นี่ >>หน่วยสรรหาที่ 12_อาชีวะ
อ่านรายละเอียดที่นี่ >>หน่วยสรรหาที่ 13_สามัญ
อ่านรายละเอียดที่นี่ >>หน่วยสรรหาที่ 14_หน่วยงานอื่น
อ่านรายละเอียดที่นี่ >>คำร้องเปลี่ยนหน่วยสังกัด