หน้าแรก ข่าวสมาคมฌาปนกิจ แจ้งอัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ สำหรับปีบัญชี 2565

แจ้งอัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ สำหรับปีบัญชี 2565

2763
0

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ได้เป็นศูนย์ประสานงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ขอความร่วมมือทางโรงเรียนและหน่วยงานประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ สำหรับปีบัญชี 2565 โดยกำหนดชำระเงินตั้งแต่วันที่ 1-17 ธันวาคม 2564 (สำหรับสมาชิกหักปันผลทางสหกรณ์ฯ จะหักปันผลของสมาชิกโดยอัตโนมัติ)

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>ตารางเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ สส.ชสอ ปี2565
อ่านรายละเอียดที่นี่ >>ตารางเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ สสอค. ปี2565