หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานผลการนับคะแนนสรรหาประธานและกรรมการ

รายงานผลการนับคะแนนสรรหาประธานและกรรมการ

1937
0

ตามที่ได้มีการลงคะแนนสรรหาประธานดำเนินการ และกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2564 บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งได้นับคะแนนสรรหาเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้
รายงานผลการนับคะแนสรรหาประธานกรรมการ
รายงานผลการนับคะแนนสรรหากรรมการ