หน้าแรก ภาพข่าวและกิจกรรม การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

512
0

วันนี้ 25 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยมี นายฮาหรูน หยังสู รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยสหกรณ์จังหวัดสตูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสตูล ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด เข้าร่วมประชุมกว่า 400 คน ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด