หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายต่างๆ ประจำปี 2565

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายต่างๆ ประจำปี 2565

152
0

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ ตำแหน่งต่างๆ และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายต่างๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

อ่านรายละเอียดที่นี่>> แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายต่างๆ ประจำปี 2565