หน้าแรก ศูนย์ประสานงานสมาคม สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก ให้แก่ ครอบครัว นายนิรันดร์ ธรรมบำรุง

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก ให้แก่ ครอบครัว นายนิรันดร์ ธรรมบำรุง

612
0

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายสมเดช สุประทุม เลขานุการสมาคมฯ แทนนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด สมาคมที่ 1 มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก ให้แก่ ครอบครัว นายนิรันดร์ ธรรมบำรุง จำนวน 215,370 บาท ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ชั้น 2