หน้าแรก มอบเงินเกี่ยวกับสวัสดิการ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (มารดาสมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ นายศิลปเกียรติ อนันตศักดิ์

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (มารดาสมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ นายศิลปเกียรติ อนันตศักดิ์

233
0

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายสมบูรณ์ ทุ่งหว้า กรรมการ และ นายชัยทัต ตันสกุล กรรมการ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (มารดาสมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ นายศิลปเกียรติ อนันตศักดิ์ จำนวนเงิน 5,000 บาท ณ อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล