หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเข้ารับทุนการศึกษาของบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2565

การรับสมัครเข้ารับทุนการศึกษาของบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2565

1534
0

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 56 ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 มีมติให้สหกรณ์ฯ ประกาศรับสมัครบุตรของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด เข้ารับทุนการศึกษาประจำปี 2565 โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 29 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาทำการ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด และสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด สาขาละงู

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>ประกาศขอรับทุนการศึกษา 2565
อ่านรายละเอียดที่นี่ >>ใบสมัครคำขอรับทุนการศึกษา 2565