หน้าแรก ศูนย์ประสานงานสมาคม สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก ให้แก่ ครอบครัว นายอิทธิพล เล่งเจ๊ะ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก ให้แก่ ครอบครัว นายอิทธิพล เล่งเจ๊ะ

567
0

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 น.ส.ขวัญใจ กาญจนประพันธ์ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด แทนนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด สมาคมที่ 1 มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก ให้แก่ ครอบครัว นายอิทธิพล เล่งเจ๊ะ จำนวน 235,079 บาท ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ชั้น 2