หน้าแรก ศูนย์ประสานงานสมาคม ศูนย์ประสานงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสงเคราะห์ (สส.ชสอ.) 600,000 บาท ให้แก่ ครอบครัว นายอับดุลรอซัก หาบยูโซ๊ะ

ศูนย์ประสานงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสงเคราะห์ (สส.ชสอ.) 600,000 บาท ให้แก่ ครอบครัว นายอับดุลรอซัก หาบยูโซ๊ะ

956
0

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ศูนย์ประสานงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนางสาวขวัญใจ กาญจนประพันธ์ ผู้จัดการ มอบเงินสงเคราะห์ศพ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ให้แก่ ครอบครัว นายอับดุลรอซัก หาบยูโซ๊ะ จำนวนเงิน 600,000 บาท ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล