หน้าแรก ข่าวสมาคมฌาปนกิจ การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด สมาคมที่ 2 (กรณีพิเศษ)

การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด สมาคมที่ 2 (กรณีพิเศษ)

1411
0

มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคราวประชุม ชุดที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565 มีมติกำหนดให้มีการรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด สมาคมที่ 2 (กรณีพิเศษ) ให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 10 สิงหาคม 2565 – 29 ธันวาคม 2565 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา และวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>ประกาศรับสมัครสมาชิก กรณีพิเศษ
อ่านรายละเอียดที่นี่ >>ใบสมัครสมาชิกสมาคมที่ 2 กรณีพิเศษ