หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ปิดรับสวัสดิการช่วยเหลือการรักษาพยาบาล กรณีสมาชิกติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

ปิดรับสวัสดิการช่วยเหลือการรักษาพยาบาล กรณีสมาชิกติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

1565
0

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ได้จัดให้มีสวัสดิการช่วยเหลือการรักษาพยาบาล เพื่อช่วยเหลือเยียวยากรณีสมาชิกรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล รวมไปถึงช่วยเหลือสมาชิกที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่เข้าสู่ระบบสาธารณสุข และให้มีการรักษาตัวแบบ Home Isolation ด้วย นั้น

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>ปิดรับสวัสดิการช่วยเหลือการรักษาพยาบาล กรณีสมาชิกติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด19