หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2565

ผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2565

1377
0

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ มีมติให้ สหกรณ์ฯประกาศรับสมัครบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด เข้ารับทุนการศึกษาปี 2565  โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 29 กรกฎาคม 2565  ที่ผ่านมานั้น

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>ประกาศทุนการศึกษา ประจำปี_2565