หน้าแรก มอบเงินเกี่ยวกับสวัสดิการ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (มารดาสมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ นายประมวล แก้วเขียว

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (มารดาสมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ นายประมวล แก้วเขียว

700
0

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนางถิรนันท์ ทองจำรูญ กรรมการ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (มารดาสมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ นายประมวล แก้วเขียว จำนวนเงิน 5,000 บาท ณ วัดรัตภูมิ อ.รัตภูมิ จังหวัดสงขลา