หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน (สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด)

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน (สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด)

1396
0

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด
เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิก ประจำปี 2565

ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
ได้มีมติจัดโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกประจำปี 2565 (ปัตตานี-ยะลา-เบตง) ในวันที่ 11-13 ตุลาคม 2565
โดยใช้วิธีการจับฉลากจากรายชื่อสมาชิกที่มาเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ให้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 ตามรายชื่อในเอกสาร

ประกาศผู้มีสิทธิ์ดูงาน >> คลิกที่นี่
ฟอร์มยืนยันลงทะเบียนศึกษาดูงาน >> คลิกที่นี่