หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญเข้าร่วมกิจกรรม “สานสัมพันธ์ วันเกษียณ”

เชิญเข้าร่วมกิจกรรม “สานสัมพันธ์ วันเกษียณ”

1096
0

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ได้กำหนดจัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์ วันเกษียณ” สำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูลสิทธิประโยชน์สวัสดิการต่างๆ และรับฟังการบรรยายพิเศษ “หัวข้อ สุขสันต์ วันเกษียณ” สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด จึงขอเชิญสมาชิกผู้เกษียณอายุและลาออกจากราชการ ประจำปี2565 แจ้งความประสงค์เข้าร่วมงานในวันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสตารินทร์ รีสอร์ท อ.เมืองสตูล จ.สตูล

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>เชิญเข้าร่วมกิจกรรม “สานสัมพันธ์ วันเกษียณ”
อ่านรายละเอียดที่นี่ >>รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565