หน้าแรก มอบเงินเกี่ยวกับสวัสดิการ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (บิดาสมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ นางอุบล เอี้ยวเล็ก

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (บิดาสมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ นางอุบล เอี้ยวเล็ก

632
0

วันที่ 13 กันยายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายอาดนหมีด สันมาแอ รองประธานคนที่ 3 มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (บิดาสมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ นางอุบล เอี้ยวเล็กอ่อน จำนวนเงิน 5,000 บาท ณ วัดวังสายทอง อำเภอละงู จังหวัดสตูล