หน้าแรก ภาพข่าวและกิจกรรม กิจกรรม สานสัมพันธ์ วันเกษียณ ประจำปี 2565

กิจกรรม สานสัมพันธ์ วันเกษียณ ประจำปี 2565

466
0

วันที่ 22 กันยายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์  วันเกษียณ” ในงานสวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุราชการ และลาออกจากราชการ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสตารินทร์ รีสอร์ท โดยมี นายสมบูรณ์ ทุ่งหว้า กล่าวรายงาน และพิธีเปิดโครงการ โดยนายสะอาด  อุสมา ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด รับฟังหัวข้อบรรยายพิเศษ “การใช้ชีวิตหลังเกษียณ” โดยนายมนูญ  แสงเจริญ รับฟังบรรยายพิเศษ “สุขสันต์  วันเกษียณ” โดยนายเจน  ขวัญทอง รับทราบข้อมูล และสิทธิประโยชน์ สำหรับผู้เกษียณอายุราชการ โดยนางอัจริยา บัวแก้ว