หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ เงินรอจ่ายคืนและเงินรับโอนจากสมาชิก

เงินรอจ่ายคืนและเงินรับโอนจากสมาชิก

604
0

มีมติประกาศรายชื่อและยอดเงินเพื่อให้สมาชิกผู้มีสิทธิหรือทายาทของสมาชิกที่ถึงแก่กรรมไปแล้ว นำหลักฐานการเป็นทายาท หรือหลักฐานการโอนเงินมาติดต่อรับเงินดังกล่าวที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ได้ในวันและเวลาทำการ ทั้งนี้ มีกำหนดภายใน 31 ตุลาคม 2565 หากเกินกำหนดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด จะดำเนินการปิดบัญชีและขอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีพิจารณาโอนเข้าทุนสำรองของสหกรณ์ต่อไป

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>เงินรอจ่ายคืนและเงินรับโอนจากสมาชิก