หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2566

รับสมัครผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2566

271
0

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด จะประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 โดยที่ประชุมใหญ่จะคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อเข้าตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ในการนี้ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด กำหนดรับสมัครผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2566 รอบปีบัญชี 1 ธันวาคม พ.ศ.2565 สิ้นสุด 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 โดยผู้สนใจส่งเรื่องสมัครได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด เลขที่ 458 หมู่ที่ 6 ถนนยนตรการกำธร ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โทรศัพท์ 074 – 711933 ในวันและเวลาทำการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด หรือทาง E-mail : sttcoop2@gmail.com

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>รับสมัครผู้สอบบัญชีรับอนุญาต