หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ การสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ประจำปี 2565

การสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ประจำปี 2565

905
0

ผู้ประสงค์จะรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2566 ให้สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายอำนวยการ ชั้น 2 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ตั้งแต่วันที่ 10-12 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>ประกาศรับสมัครการสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ 2566