หน้าแรก มอบเงินเกี่ยวกับสวัสดิการ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (ครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ นางอารอบ จินดารัตน์

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (ครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ นางอารอบ จินดารัตน์

328
0

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายปริญญา ดำเต๊ะ รองประธาน คนที่ 1 มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (ครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ นางอารอบ จินดารัตน์ จำนวนเงิน 5,000 บาท ณ บ้านบางแครง เลขที่ 121 หมู่ 4 ถนนบ้านเนิน ซอย 5 ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช