หน้าแรก มอบเงินเกี่ยวกับสวัสดิการ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (สมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ ครอบครัว นายบริภัณฑ์ ใจสมุทร

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (สมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ ครอบครัว นายบริภัณฑ์ ใจสมุทร

616
0

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายสมบูรณ์ ทุ่งหว้า กรรมการ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (สมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ ครอบครัว นายบริภัณฑ์ ใจสมุทร จำนวนเงิน 15,000 บาท ณ อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล