หน้าแรก มอบเงินเกี่ยวกับสวัสดิการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ทายาท นายอารี สองเมือง

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ทายาท นายอารี สองเมือง

149
0

วันที่ 29 มีนาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดย นายจรูญ สัสดี ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ แทนประธานกรรมการ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ทายาท นายอารี สองเมือง จำนวนเงิน 500,000 บาท