หน้าแรก ภาพข่าวและกิจกรรม สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสตูล จำกัด มอบเงินสนับสนุนร่วมสมทบทุนโครงการโรงเรียนด้อยโอกาส ประจำปี 2566

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสตูล จำกัด มอบเงินสนับสนุนร่วมสมทบทุนโครงการโรงเรียนด้อยโอกาส ประจำปี 2566

1025
0

ท่านประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสตูล จำกัด  มอบเงินสนับสนุน ร่วมสมทบทุนโครงการโรงเรียนด้อยโอกาส ประจำปี 2566 ในวันที่ 27 มีนาคม 2566