หน้าแรก มอบเงินเกี่ยวกับสวัสดิการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ทายาท นางรัตนา จารุวรรณ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ทายาท นางรัตนา จารุวรรณ

524
0

วันที่ 29 มีนาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดย น.ส.ขวัญใจ กาญจนประพันธ์ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ทายาท นางรัตนา จารุวรรณ จำนวนเงิน 500,000 บาท