หน้าแรก ศูนย์ประสานงานสมาคม ศูนย์ประสานงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ (สสอค.) 600,000 บาท ให้แก่ ครอบครัว นายอนิวรรต บูเทศ

ศูนย์ประสานงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ (สสอค.) 600,000 บาท ให้แก่ ครอบครัว นายอนิวรรต บูเทศ

211
0

ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2566 ด้วยผู้จัดการศูนย์ประสานงานสสอค. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด
มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ครอบครัว ‘นายอนิวรรต บูเทศ’ จำนวนเงิน 600,000 บาท