หน้าแรก ศูนย์ประสานงานสมาคม ศูนย์ประสานงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสงเคราะห์ (สสอค.) 600,000 บาท ให้แก่ ครอบครัว นายเสริม รอดเสวก

ศูนย์ประสานงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสงเคราะห์ (สสอค.) 600,000 บาท ให้แก่ ครอบครัว นายเสริม รอดเสวก

408
0

ในวันศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน 2566 ด้วยผู้จัดการศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอค. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ครอบครัว ‘นายเสริม รอดเสวก’ จำนวนเงิน 600,000 บาท