หน้าแรก ข่าวสมาคมฌาปนกิจ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ครอบครัว ‘นางมาลา โภชนาหาร’

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ครอบครัว ‘นางมาลา โภชนาหาร’

329
0

ในวันจันทร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2566 ด้วยผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด เป็นตัวแทนสมาคมฌาปนกิจฯ สมาคมที่ 1 มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ครอบครัว ‘นางมาลา โภชนาหาร’ จำนวนเงิน 240,000 บาท